כנסים והשתלמויות קרובים

אחד המאפיינים של מקצוע הנהלת החשבונות הינו הצורך בהתחדשות תמידית. ההשתלמויות המקצועיות, הכנסים וימי העיון של הלשכה מאפשרים לחברי הלשכה להתמקצע באופן תמידי ולרכוש ידע חדש מאנשי המקצוע המובילים בתחומם.
לפרטים נוספים אודות האירוע יש ללחוץ על התמונה.

מימון ע"י המעסיק

משרדים רבים נוהגים להשתתף באופן מלא במימון ההשתלמויות המקצועיות של הלשכה עבור עובדיהם, שכן יש בהם צורך חיוני לשמירת הכשירות המקצועית של מנה"ח.

השתלמויות נופש

אחת לכמה זמן הלשכה עורכת השתלמויות נופש הנערכות בסופ"ש בבתי מלון ובתי הארחה ומאפשרות ריענון הידע מקצועי לצד פסק זמן ורגיעה מהעבודה השוטפת.

הוצאה מוכרת לצורכי מס

השתלמויות הנערכות לצורך שמירה או עדכון וריענון של הידע המקצועי אינם נחשבים כהוצאה הונית ומוכרים על ידי מס הכנסה באופן מלא כהוצאה המותרת בניכוי.

ללא עלות

חלק גדול מההשתלמויות אינן כרוכות בתשלום כלשהוא אך הן פתוחות לחברי לשכה בלבד כחלק מהשירותים שהלשכה מעניקה לחבריה על מנת להעשיר את הידע המקצועי של מנה"ח.

אירועי החודש בלשכה

מה חברי הלשכה אומרים על הכנסים