דחיית מועד הדיווח והתשלום התקופתי – נובמבר 2018

דחיית מועד הדיווח והתשלום התקופתי – נובמבר 2018

דחיית מועד הדיווח והתשלום התקופתי, באמצעים המקוונים, למע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים, החל בנובמבר 2018

רשות המסים הודיעה על דחיית המועד האחרון לדיווח ותשלום המס התקופתי, באמצעים המקוונים בלבד (מחשב שע"מ או אינטרנט), למע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים, עד ליום חמישי 22 בנובמבר 2018.
עוסקים ונישומים, אשר ידווחו וישלמו את המס באמצעים מקוונים, לאחר תאריך 22 בנובמבר 2018, יתווספו על קרן המס, בהתאם לקבוע בחוק, הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות החל מתאריך 15 בנובמבר 2018.
מנכים, אשר ידווחו וישלמו את המס באמצעים מקוונים, לאחר תאריך 22 בנובמבר 2018 יתווספו על קרן המס, בהתאם לקבוע בחוק, הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות החל מתאריך 19 בנובמבר 2018.

תגובות

אין תגובות.

השאר תגובה