המליצו לחבר

טופס הזמנת חברים ללשכה

שם הממליץ (חובה)

טלפון הממליץ (חובה)

שם החבר (חובה)

טלפון החבר (חובה)

הזמינו חברים ועזרו לנו לגדול

לשכה גדולה היא לשכה בעלת כוח מיקוח גדול יותר שיכולה להשיג הטבות גדולות יותר לחבריה. עזרנו לנו לעזור לציבור מנהלי החשבונות בישראל וצרפו עוד מנהלי חשבונות ללשכה על מנת שגם הם יוכלו ליהנות מסל ההטבות לו זכאים מנהלי החשבונות, חברי הלשכה.

על מנת להשפיע באופן משמעותי יותר עלינו לצמוח ככל שניתן. לשכה גדולה היא לשכה אשר יש לה כוח להשפיע הן ככוח מקצועי והן ככוח צרכני.

להיות חלק מארגון המייצג את ציבור מנהלי החשבונות בישראל ומקדם את המקצוע ומעמדו.
להשתתף בפורומים מקצועיים, לקיים דיאלוג מקצועי ולתרום להרחבת הידע המקצועי.
רישום בפנקס מנהלי החשבונות החברים בלשכה.
לוח אירועים שבו מפורסמים כנסים, השתלמויות וימי עיון המוכרים בניכוי לצורך מס.
ועדת האתיקה אמונה על עקרונות האתיקה המקצועית והקוד האתי של חברי הלשכה
ללשכה אתר אינטרנט הכולל מידע לקהל הרחב ולציבור מנהלי החשבונות

חברי לשכה זכאים לכרטיס אשראי בפטור מדמי כרטיס לכל החיים, הטבות הסדר פנסיוני, ביטוח אחריות מקצועית ועוד.
כמו כן, חברי הלשכה נהנים מכנסים מקצועים, ימי עיון והשתלמויות נופש.
קראו עוד על ההטבות להם אתם זכאים בעמוד ההטבות שלנו.

הרשמה נעשית באמצעות מילוי טפסי ההרשמה באמצעות אתר האינטרנט של הלשכה. לחלופין, ניתן לשלוח בדואר או בפקס את טפסי הבקשה להצטרפות, לרבות תשלום דמי החבר השנתיים למשרדי הלשכה. על מנת לקבל את טפסי ההצטרפות יש להוריד את טופס הבקשה המצ"ב. לנוחיותכם, ניתן למלא את טפסי ההצטרפות גם באמצעות הטופס המקוון שבאתר .