ועדות ומוסדות הלשכה

ועדות הלשכה

לצד נשיאות הלשכה פועלות וועדות הלשכה. ועדות הלשכה הינן הגופים המקצועיים והכוח המניע העומד מאחורי פעילותה של הלשכה למען חבריה.
– ועדת ביקורת.
– ועדה מקצועית
– ועדה למעמד סטטוטורי
– ועדה ארגונית
– ועדת תרבות ורווחה
– ועדת מנהלי חשבונות צעירים
– ועדת בטאון