טופס הצטרפות ללשכה

הרשמה נעשית ע"י משלוח בדואר או בפקס של טפסי הבקשה להצטרפות, לרבות תשלום דמי החבר השנתיים. על מנת לקבל את טפסי ההצטרפות יש להוריד את טופס הבקשה המצ"ב ולשלוח אותו כשהוא חתום לפקס: 03-5090801. לנוחיותכם, מצ"ב גם טופס הרשמה מקוון אשר ניתן לשליחה באמצעות האתר.

פרטים אישיים

 

כתובת ואמצעי קשר

 

פרטים על מקום העבודה והתפקיד

 

פרטים על התפקיד

 

השכלה והכשרה מקצועית

 

הצהרה

  • א. כל הנתונים שצוינו על ידי בטופס זה הנם נכונים ומדויקים.
    ב. לא הורשעתי אי-פעם, בעבר, בשל עבירה שיש בה קלון.
    ג. ידועים לי החובות והזכויות של חבר וחבר נלווה עפ"י כללי האתיקה, התקנון והנוהל של לשכת מנהלי החשבון בישראל והם מקובלים עלי.
    ד. הנני מתחייב לפעול עפ"י כללי האתיקה, התקנון, ההנחיות המקצועיות והמדיניות המקצועית של לשכת מנהלי החשבון ישראל.
 

 

/ כללי

תגובות

אין אפשרות לרשום תגובה.