כללי האתיקה המקצועית

לשכת מנהלי החשבונות חרטה על דגלה את ערכי המקצועיות, היושרה, קידום ועידוד המעמד וההכרה הציבוריים והמקצועיים של ענף הנהלת החשבונות בישראל. התנהגות ערכית הוגנת ועניינית של חברי הלשכה מהווים תנאי לתפקוד תקין וראוי של הלשכה אשר על כן, ינהגו חברי הלשכה על פי הכללים שבקוד האתי.
(האמור במסמך זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות ניסוחית בלבד)