English

/

/

/

כנסים והשתלמויות קרובים

אחד המאפיינים של מקצוע הנהלת החשבונות הינו הצורך בהתחדשות תמידית. ההשתלמויות המקצועיות, הכנסים וימי העיון של הלשכה מאפשרים לחברי הלשכה להתמקצע באופן תמידי.

יתרונות הארועים של הלשכה

מימון ע"י המעסיק

משרדים רבים נוהגים להשתתף במימון ההשתלמויות המקצועיות של הלשכה עבור עובדיהם, שכן יש בהם צורך חיוני לשמירת הכשירות המקצועית.

הוצאת מס מוכרת

השתלמויות הנערכות לצורך שמירה או עדכון וריענון של הידע המקצועי אינם נחשבים כהוצאה הונית ומוכרים על ידי מס הכנסה באופן מלא כהוצאה המותרת בניכוי.

השתלמויות נופש

הלשכה עורכת השתלמויות נופש הנערכות בסופ"ש בבתי מלון ובתי הארחה ומאפשרות ריענון הידע מקצועי לצד פסק זמן ורגיעה מהעבודה השוטפת.

ללא עלות

חלק גדול מההשתלמויות אינן כרוכות בתשלום כלשהוא אך הן פתוחות לחברי לשכה בלבד כחלק מהשירותים שהלשכה מעניקה לחבריה על מנת להעשיר את הידע המקצועי של מנה"ח.

Monthly Weekly Daily List Grid Tile
No event found!

בואו לשמוע מה חברי לשכה אומרים על הכנסים

קורסים קרובים

רוצים להצטרף?

דילוג לתוכן