English

/

/

/

טופס מילוי פרטים אישיים

אנא מלאו את הטופס המצורף. לחלופין ניתן לבצע את ההרשמה ע"י משלוח של טפסי הבקשה בדואר או בפקס, לרבות תשלום דמי החבר השנתיים. על מנת לקבל את טפסי ההצטרפות יש להוריד את טופס הבקשה המצ"ב ולשלוח אותו כשהוא חתום לפקס: 03-5090801. לנוחיותכם, מצ"ב גם טופס הרשמה אשר ניתן לשליחה אלינו בדואר באלקטרוני.

על הלשכה

הלשכה הינה האגוד המקצועי של ענף מנה"ח בישראל, המקיף מעל 50,000 איש העוסקים בתחום. הלשכה פועלת במטרה לשמר ולשפר את האינטרסים המקצועיים והכלכליים של העוסקים בו.

עקבו אחרינו

רוצים להצטרף?

דילוג לתוכן