English

/

/

/

מילוי טפסים בהנה"ח ושכר

מבולבלים מכמות הטפסים שיש למלא לכל הרשויות והגופים השונים? רוצים דרך פשוטה לעשות לעצמכם סדר? בואו להשתתף בהכשרות המקצועיות שלנו בנושא!

להרשמה להרצאה המקוונת - השאירו פרטים!

השאירו פרטים והצטרפו ללשכת מנהלי החשבונות בישראל!

מאשר/ת קבלת דואר והטבות שוות במייל וב SMS מלשכת מנהלי החשבונות.

טופס 161 + 161א' - פרישה מעבודה

טפסי התראה של מעסיק לעובד/ עובד למעסיק בדבר סיום העבודה

שני הטפסים מוגשים יחד לפקיד השומה ולקרן הפנסיה (ולגופי החיסכון הנוספים) ולפי המידע בהם משתחרר הכסף ומשולם מס.

מילוי נכון של טפסים אלו יחסוך לכם, הן כמועסקים והן כמעסיקים, הרבה כאב ראש וכסף. בהכשרה אנו נעבור על שתי הטפסים, נלמד כיצד למלא, מה חשוב להדגיש, מי צריך למלא ואיך שולחים.

שידור טופס 856 - כל מה שצריך לדעת

דוח שנתי מקוון למס הכנסה על תשלומים לספקים וניכוי מס במקור

על כל מי שמשלם תשלומים שמחייבים ניכוי מס במקור חלה החובה בדיווח שנתי בעאמצעות טופס 856 בכל שנת מס.

הטופס כבר לא ניתן לשידר בצורה ידנית אלא רק בצורה מקוונת או בעזרת מערכת שע"מ. לכן בהכשרה נלמד איך צריך לשדר את הטופס איך ממלאים, מתי יש לשדר ועל מה יש להצהיר

שידור טופס 126 - כל מה שצריך לדעת

טופס שנתי מסכם הן לביטוח לאומי והן למס הכנסה

טופס 126 הינו טופס שנתי המסכם את כל הטפסים ששהוגשו ע"י העסק במהלך השנה והינו נשלח לביטוח הלאומי ולמס הכנסה.

הטופס מורכב מכ-9 סעיפים שונים ובבטיוח הלאומי אינו כולל אוכלוסיות מסוימות. לכן, בהכשרה זו נשים דגש על כל הסעיפים, נלמד איך למלאם, נתוודא לאוכלוסיות המסווגות ונלמד כיצד להתייחסם.

טופס 1301 - דו"ח שנתי של עצמאים

דוח שנתי למס הכנסה על הכנסות והוצאות של פרט בעל עסק.

אם בעל עסק הוא אדם יחיד (אינו חברה) עליו למלא ולהגיש דו"ח שנתי זה באופן מקוון באתר רשות המיסים ובאופן ידני לפקיד שומה

בהכשרה אנו נלמד כיצד להגיש את הטופס בצורה נכונה באופן מכוון ומי הם אלו אשר יש להם פטור מהגשה מקוונת כמו כן, נעבור עלשלבי ההליך וניגע גם בנספחים הדרושים

טופס 6111 - נספח לדוח השנתי

דיווח ותשלום ניכויים ממשכורת ותשלומים לספקים

בהתאם להוראת רשות המיסים בישראל, החל משנת 2006 נוסף נספח, טופס 6111 ,לדוחות השנתיים אשר מוגשים למס הכנסה

טופס 6111 יוצגו כל נתוני הדוחות הכספיים (דוח רווח והפסד ומאזן) באופן אחיד, מפורט ומקודד. בהכשרות המדוברות נלמד מי צריך להגיש את הטופס, מה יש למלא וכיצד ניתן לעשות זאת.

טופס 102 - מס הכנסה

דיווח ותשלום ניכויים ממשכורות ותשלומים לספקים

מדווח המעסיק על המשכורות ששולמו, על סכומי הניכוי מהמשכורת שבוצעו באותו חודש, ועל תשלומים שדינם כניכוי במקור.

מעסיקים שחייבים במס שכר (מלכ”רים, מוסדות כספיים), מדווחים גם על מס זה בטופס 102. בטופס יש לפרט נתונים שונים אשר עליהם אנו נלמד בהכשרת הטפסים על מנת לא לפספס דבר.

אל תשארו מאחור

יש לכם שאלה מקצועית?

כל אחד מהנרשמים להכשרות המקצועית של הלשכה יקבל ללא עלות גישה חופשית לכל שנת 2020 לפורטל ההתיעצויות המקצועיות שלנו

יש לכם שאלות נוספות? דברו אתנו!

צרו עמנו קשר ונשמח לסייע לכם!

רוצים להצטרף?

דילוג לתוכן