English

/

/

/

אירית ויסמן, מנהלת חשבונות בכירה- שירותי חשבונאות מקיפים

מנהלת חשבונות מחיפה, בעלת ניסיון רב תחומי של שנים רבות.

הנהח"ש מלאה ברמה חודשית, התאמות בנקים כולל תקשורת ישירה מול הבנקים. דוחות חודשים למוסדות מע"מ כולל דו"ח מקוון, מס הכנסה וביטוח לאומי.

מאזן חודשי מאזן רבעוני .

דוחות שנתיים למוסדות. אישורי ניכוי מס במקור, טופס 856 ועוד.

הגשת כל החומר החשבונאי לביקורת כולל פקודות והפרשות לסגירת דוחות. מתן כל ההסברים הנדרשים לצורך ביקורת.

עיבוד והפקת תלושי שכר, ביצוע תשלום משכורות עובדים באמצעות מסלקה בנקאית.

דוחות חודשים לשלטונות המס 102, 106, 126

טיפול בתביעות מילואים, לידה, אבטלה טופס 161 לעובד.

יעוץ בנושאי שכר ודיני עבודה, סימולציות שכר לצורך מו"מ עם עובדים.

אירית ויסמן
מוריה 15
חיפה ISRAEL
טלפון: 04-8324232, 054-7299311
דואר אלקטרוני: [email protected]
דילוג לתוכן