English

/

/

/

סטודנטים

הלשכה שמחה ללוות אתכם מתחילת דרככם כסטודנטים לאורך כל שלבי התפתחות המקצועית הבאים שלכם.

השאירו פרטים והצטרפו ללשכת מנהלי החשבונות בישראל!

מאשר/ת קבלת דואר והטבות שוות במייל וב SMS מלשכת מנהלי החשבונות.

הטבות

סטודנטים יקרים,

כדור החדש של מנה"ח אשר יצטרכו להוביל את הענף בארץ אנו מדגישים את חשיבות הצטרפותכם כחברים באיגוד. כמנה"ח לעתיד, חשוב שתיקחו חלק בפעילות הלשכה ובכך תזכו להחליט, להשפיע וליהנות מפירות העשייה.

כסטודנטים להנה"ח חשוב כי תכירו את האפשרות לסטאז' בהנה"ח במסגרת תוכנית הפרקטיקום של הלשכה. התוכנית מאפשרת לכם להתנסות בעבודה הנה"ח מעשית כבר במהלך הלימודים ובכך לשפר את סיכוי הקליטה שלכם בשוק העבודה. למידע נוסף אודות תוכנית הפרקטיקום לחצו כאן

"לסטודנטים של היום יש את הכוח והאפשרות להשפיע עמוקות ולעצב את תחום הנהלת החשבונות בארץ. על ידי הצטרפות ללשכה, הסטודנטים של היום יכולים להכין לעצמם את העתיד "

הטבות לסטודנטים

החברות באיגוד לסטודנטים להנהלת חשבונות מקנה את ההטבות הר"מ:

סטודנטים להנה"ח החברים בלשכה זכאים להטבות הבאות:

סטודנטים חברי לשכה נהנים מהטבות הנ"ל בבנק לאומי:

משרד הכלכלה והתעשייה

הסמכה של משרד הכלכלה - שאלות ותשובות

הבחינות העיוניות נערכות במועדים שונים:
מועדים ארציים המפורסמים בכל שנה בלוח מועדי בחינות גמר לקורסים.
מועדים מוסדיים הנקבעים בהתאם לבקשת מוסדות הלימודים.
ניתן להתעדכן בכל התהליך המופיע בנוהל בחינות בקורסים למבוגרים ובנהלים כלליים לבחינות.

ההרשמה לבחינות העיונית והמעשית מתבצעת באמצעות המוסד המכשיר בלבד.
ההשתתפות בבחינה כרוכה בתשלום דמי בחינה.

מבנה הבחינה העיונית
בחינה עם שאלה ותשובות רבות ברירה (בחינה אמריקאית)
בחינה עם שאלות פתוחות
בחינה משולבת, עם שאלות פתוחות ותשובות רבות ברירה.
הבחינות העיוניות נערכות בדרך כלל במוסד המכשיר ולעיתים באתר בחינה חיצוני וזאת בהתאם לשיקול יחידת הבחינות.
מאגר בחינות לדוגמה

בחינה מעשית
נבדקת המיומנויות המעשיות שנרכשו במהלך הקורס. הבחינה המעשית כוללת מטלות לביצוע על פי קריטריונים לבדיקה והערכה שנקבעו מראש.
הבחינה נערכת לרוב בתחומי המוסד המכשיר ולעיתים באתר בחינה חיצוני וזאת בהתאם לשיקול יחידת הבחינות. לצורך קיום הבחינה, המוסד המכשיר/אתר הבחינה מקצה מקום מתאים בהתאם לדרישות המקצוע וכן את החומרים והכלים הדרושים לביצוע הבחינה.
למידע נוסף ונהלים בנושא בחינה מעשית

פרוייקט גמר
כחלק מתהליך הלמידה יש מגמות לימוד בהן התלמידים נדרשים לכתיבת פרויקט גמר והגנה על פרויקט הגמר בפני ועדת הגנה.
למידע נוסף ונהלים בנושא פרויקט גמר

בחינה חוזרת
תלמיד המבקש להיבחן בבחינה חוזרת יפנה באופן אישי אל יחידת הבחינות האזורית שבתחומה נבחן.
במגמות התחבורה ההרשמה לבחינה חוזרת הינה באמצעות המוסד המכשיר. ייתכן כי בהמשך תתווספנה עוד מגמות בהן ההרשמה תתבצע באמצעות המוסד המכשיר, ניתן להתעדכן באמצעות המוסד.

ערעורים
הגשת ערעור מתבצעת לפי נוהל ערעורים
להורדת הנוהל

ציונים ותעודות
​בסיום תהליך ההיבחנות, בדיקת הבחינות ודיווח הציונים למערכת הממוחשבת, יישלחו למוסד המכשיר פרוטוקולי הציונים וכמו כן תשלח לכתובת התלמיד הודעה המפרטת את הישגיו בבחינות. לזכאים תשלחנה תעודות הגמר ו/או מקצוע. 

בנוסף מוזמנים לבדוק את הציונים שלכם באתר משרד העבודה הרווחה והשירותיחם החברתיים. לבדיקה – לחצו כאן 

לביצוע רישום לבחינה או קבלת תעודה לתלמידי קורסים, יש לפנות למוסד הלימודים. בכל שאלה אחרת יש לפנות אחת מיחידות הבחינה האזורית במחוז אליו אתם משתייכים.

רוצים להצטרף?

דילוג לתוכן