English

/

/

/

פברואר 2017

אישור סופי לשומה העצמית

אישור סופי לשומה העצמית כ-17,000 נישומים שהגישו דוחות שנתיים, כ-13,000 לשנת המס 2013 וכ-4,000 לשנת המס 2014, יקבלו בימים הקרובים הודעה מרשות המסים לפיה שומתם

קרא עוד »

אישור החזרי מע"מ

אישור החזרי מע"מ- מסלול ירוק החל מדו"ח ינואר- 2016 בימים אלו הושלם פיתוח "המסלול הירוק" לאישור דרישות להחזר לאוכלוסיית העוסקים המדווחים בהחזרים. כדי להמנות על

קרא עוד »

רוצים להצטרף?

דילוג לתוכן