English

/

/

/

יוני 2017

החזר עודף מס תשומות

החזר עודף מס תשומות הנהלת רשות המסים בישראל מודיעה כי החל ב- 1.7.2017 יחול שינוי בתקנה 23 (ג) לתקנות מס ערך מוסף, לפיו דוחות להחזר

קרא עוד »

רוצים להצטרף?

דילוג לתוכן