English

/

/

/

יולי 2017

תיקון דוחות 102

תיקון דוחות 102 בעקבות חקיקת 'נטו משפחה' שהגדילה את נקודות הזיכוי בגין ילדים, רטרואקטיבית מתחילת שנת 2017 ,ישנם מעסיקים שהמס שניכו ביתר מעובדיהם בחודשים ינואר

קרא עוד »

רוצים להצטרף?

דילוג לתוכן