English

/

/

/

חדשות ועדכונים

אישור סופי לשומה העצמית

אישור סופי לשומה העצמית כ-17,000 נישומים שהגישו דוחות שנתיים, כ-13,000 לשנת המס 2013 וכ-4,000 לשנת המס 2014, יקבלו בימים הקרובים הודעה מרשות המסים לפיה שומתם

קרא עוד »

אישור החזרי מע"מ

אישור החזרי מע"מ- מסלול ירוק החל מדו"ח ינואר- 2016 בימים אלו הושלם פיתוח "המסלול הירוק" לאישור דרישות להחזר לאוכלוסיית העוסקים המדווחים בהחזרים. כדי להמנות על

קרא עוד »

תיקונים לחוק מס ערך מוסף

תיקונים לחוק מס ערך מוסף ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום שורה של תיקונים לחוק מס ערך מוסף ולתקנות, במטרה להקל על עוסקים קטנים ונותני

קרא עוד »

רוצים להצטרף?

דילוג לתוכן