English

/

/

/

rafib-admin

תיקון דוחות 102

תיקון דוחות 102 בעקבות חקיקת 'נטו משפחה' שהגדילה את נקודות הזיכוי בגין ילדים, רטרואקטיבית מתחילת שנת 2017 ,ישנם מעסיקים שהמס שניכו ביתר מעובדיהם בחודשים ינואר

קרא עוד »

החזר עודף מס תשומות

החזר עודף מס תשומות הנהלת רשות המסים בישראל מודיעה כי החל ב- 1.7.2017 יחול שינוי בתקנה 23 (ג) לתקנות מס ערך מוסף, לפיו דוחות להחזר

קרא עוד »

רוצים להצטרף?

דילוג לתוכן