English

/

/

/

rafib-admin

החזר עודף מס תשומות

החזר עודף מס תשומות הנהלת רשות המסים בישראל מודיעה כי החל ב- 1.7.2017 יחול שינוי בתקנה 23 (ג) לתקנות מס ערך מוסף, לפיו דוחות להחזר

קרא עוד »

אישור סופי לשומה העצמית

אישור סופי לשומה העצמית כ-17,000 נישומים שהגישו דוחות שנתיים, כ-13,000 לשנת המס 2013 וכ-4,000 לשנת המס 2014, יקבלו בימים הקרובים הודעה מרשות המסים לפיה שומתם

קרא עוד »

אישור החזרי מע"מ

אישור החזרי מע"מ- מסלול ירוק החל מדו"ח ינואר- 2016 בימים אלו הושלם פיתוח "המסלול הירוק" לאישור דרישות להחזר לאוכלוסיית העוסקים המדווחים בהחזרים. כדי להמנות על

קרא עוד »

רוצים להצטרף?

דילוג לתוכן