English

/

/

/

rafib-admin

טופס 101 עדכני להורדה

ברשות המסים פורסם כרטיס עובד חדש הכולל מס' שינויים מהטופס הישן כגון הוספת מצב משפחתי נוסף וכויוצ"ב. אנא הקפידו על החתמה של עובדים חדשים בטופס

קרא עוד »

תיקון דוחות 102

תיקון דוחות 102 בעקבות חקיקת 'נטו משפחה' שהגדילה את נקודות הזיכוי בגין ילדים, רטרואקטיבית מתחילת שנת 2017 ,ישנם מעסיקים שהמס שניכו ביתר מעובדיהם בחודשים ינואר

קרא עוד »

רוצים להצטרף?

דילוג לתוכן